గ్రూప్​ 4 గ్రాండ్​ టెస్ట్ (3 in 1) సిరీస్​

Uncategorized
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

QUESTIONS FROM TARGETTED TOPICS TSPSC GROUP 4
LATEST SYLLABUS AND MOCK TEST DESIGNED WITH LATEST EXAM PATTERN 2023

Course Content

గ్రూప్​ 4 గ్రాండ్​ టెస్ట్ 1

  • గ్రాండ్​ టెస్ట్ 1 పేపర్​ 1 PAPER 1 (GENERAL STUDIES)
  • గ్రాండ్​ టెస్ట్ 1 పేపర్​ 2 PAPER 2 (SECRETARIAL ABILITIES)

గ్రూప్​ 4 గ్రాండ్​ టెస్ట్ 2

గ్రూప్​ 4 గ్రాండ్​ టెస్ట్ 3

లేటెస్ట్ కరెంట్​ అఫైర్స్​ 2023 Current Affairs (Last 6 months)
కరెంట్​ అఫైర్స్ (డిసెంబర్​ 2022 నుంచి మే 2023 వరకు)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Shopping Cart