ఎకనమిక్ సర్వే (ECONOMIC SURVEY 2023)

Categories: Test Series
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

About Course

QUESTIONS FROM INDIAN ECONOMIC SURVEY 2023 FOR ALL COMPETITIVE EXAMS

SPECIALLY DESIGNED FOR TSPSC GROUP 2 PAPER 3 AND GROUP 3, UPSC EXAMS

LATEST SYLLABUS AND STANDARD QUESTIONS (MCQ) PRACTICE TEST DESIGNED WITH LATEST EXAM PATTERN 2023

Course Content

ఇండియన్​ ఎకనమిక్​ సర్వే​ 2023 (STANDARD MCQS)
భారతదేశపు ఆర్థిక సర్వే 2023 నుంచి స్టాండర్డ్ ప్రశ్నలు

  • ప్రాక్టీస్​ టెస్ట్ 1 (ECONOMIC SURVEY)
  • భారత ఆర్థిక సర్వే (Economic Survey 2023 PDF) పీడీఎఫ్​
  • ప్రాక్టీస్​ టెస్ట్ 1 కీ (Question & Answers Key with Explanations)

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
Shopping Cart